Pravila privatnosti

U Babke d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost i tajnost ličnih podataka svih naših kupaca, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, broj 76/11).

Svi zaposleni u Babke d.o.o. su u obavezi da poštuju načela zaštite privatnosti i tajnosti podataka. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i obavještavamo ih o načinu korištenja. Redovno provjeravamo s kupcima da li njihovi podaci mogu koristiti, uključujući provjeru saglasnosti kada su u pitanju liste kontakata koje se koriste za marketinške kampanje.

Lični podaci kupaca skladišteni su u informacionom sistemu Babke d.o.o. i čuvaju se na sigurnom mjestu i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za pružanje kvalitetne usluge našim kupcima.

Upotreba podataka ograničena je na komunikaciju s kupcima u svrhu obavljanja prodajnih transakcija i obavještavanje korisnika o novostima i pogodnostima koje su im dostupne putem naše web prodavnice.

Babke d.o.o. garantuje da se lični podaci korisnika web prodavnice ne daju nikad na uvid ili za upotrebu trećoj strani bez prethodne izričite saglasnosti korisnika. Babke d.o.o. se obavezuje da primenjuje sve razumne mjere sigurnosti u svrhu zaštite interesa korisnika usluga i sprečavanje eventualnih zloupotreba. Babke d.o.o. se ne može smatrati odgovornim za zloupotrebe za koje se ne može utvrditi da su nastale kao posljedica tehničko-sigurnosnog propusta sistema web trgovine ili propusta zaposlenih. Babke d.o.o. zadržava pravo da ne isporuči robu čija narudžba ima nepotpune i/ili netačne podatke, odnosno ukoliko nije moguća provjera narudžbe telefonskim putem usljed pogrešno navedenog broja ili nejavljanja na poziv.