reklamacije i povrat robe

Kupac ima pravo na reklamaciju robe u sljedećim slučajevima:

• isporuke robe koja nije naručena,
• isporuke robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu,
• isporuke robe kojoj je istekao rok trajanja,

Prodavac će odobriti povrat robe nakon prijema opravdane reklamacije e-mailom. U slučaju povrata robe koji nije nastao propustom prodavca, kupac snosi sve nastale manipulativne troškove.